viernes, 8 de marzo de 2013

HOXE ASEMBLEAComo socia-socio do Club Deportivo Los Rosales, e cumprindo cos Estatutos en vigor, quedas convocada/o á Asemblea Xeral Ordinaria do Club que terá lugar hoxe  8 de marzo de 2013 (venres) ás 19:00 h en primeira convocatoria e ás 19:30 h en segunda convocatoria no pavillón de deportes Los Rosales, co seguinte

Orde do día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
2.- Exposición dos Coordenadores Deportivos das Memorias deportivas da tempada 2011/2012 e análise do que levamos da 2012/2013.
3.- Balance económico 2012.
4.- Orzamento económico 2013.
5.- Rogos e preguntas.
Para poder asistir á Asemblea deberás levar o DNI ou documento que te identifique.
Por acordo da Xunta Directiva a asistencia a Asemblea pode ser delegada, nese caso deberás cumprimentar a "ficha" que vai a continuación e que deberá presentar a persoa na que delegues xunto con seu DNI.

Agardando a túa presenza, ou delegación, recibe o noso saúdo.DELEGACIÓN DE ASISTENCIA
Dª./D. ______________________________________________ socia/o núm. ______
do Club Deportivo Los Rosales, delego a miña representación na Asemblea Xeral Ordinaria do Club do día 8 de marzo de 2013 ás 19:00 h na seguinte persoa:
Dª./D._________________________________________________, DNI _____________


Asinado;


No hay comentarios: