lunes, 10 de febrero de 2014

Convocatoria Asemblea Xeral OrdinariaA Coruña, 07 de Febreiro de 2014


Como socia-socio do Club Deportivo Los Rosales, e cumprindo cos Estatutos en vigor,
quedas convocada/o á Asemblea Xeral Ordinaria do Club que terá lugar o próximo 21 de febreiro de 2014 (venres) ás 19:15 horas en primeira convocatoria e ás 19:45 horas en segunda convocatoria, no Pavillón de Deportes Los Rosales, co seguinte

Orde do día:

-           Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea Xeral Ordinaria de 2013
-           Exposición dos Coordenadores Deportivos das Memorias deportivas da tempada 2012/2013 e análise do que levamos da 2013/2014.
-           Balance económico de 2013 
-           Orzamento para o ano 2014
-           Convocatoria de Eleccións a Xunta Directiva
-           Rogos e preguntas.

Para poder asistir á Asemblea deberás levar o DNI ou documento que te identifique.
Por acordo da Xunta Directiva a asistencia a Asemblea pode ser delegada, nese caso
deberás cumprimentar a "ficha" que vai a continuación e que deberá presentar a persoa na que delegues xunto con seu DNI.

Agardando a túa presenza, ou delegación, recibe un saúdo.
Elena Ramos García,                                                                       Fco. Javier Rivera Castro
Presidenta do Club.                                                                          Secretario
                                      
DELEGACIÓN DE ASISTENCIA:

Dª./D. ______________________________________________ con DNI ______________
socia/o núm. ______ do Club Deportivo Los Rosales, delego a miña representación na Asemblea Xeral Ordinaria do Club do día 21 de febreiro de 2014 ás 19:15 horas na seguinte persoa:
Dª./D._________________________________________________, DNI _______________
e socio número_________
Asinado;

No hay comentarios: